29 september 2022

Ruim 66% reductie in aantal medische alarmen per dag bij Treant Zorggroep

Elke ouder weet: baby’s bewegen veelvuldig en onvoorspelbaar. Daarom is het voor elk ziekenhuis een uitdaging om alarmreductie te organiseren op de neonaten en kinderafdeling. Zeker op een moment waarop een nieuw modern monitoringsysteem tot een overvloed aan alarmsignalen leidt. Angelique Kroeze (hoofd van het Ouder- en kindcentrum, de Kliniek, de Dagbehandeling en de Polikliniek Kindergeneeskunde) kan hierover meepraten. Samen met itemedical slaagde zij en haar team erin om de rust te laten terugkeren bij de Treant Zorggroep.

De Treant Zorggroep telt drie ziekenhuislocaties – in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal – aangevuld met 17 locaties voor wonen en zorg. De 6.000 medewerkers streven samen naar een ‘vitaal en betekenisvol leven’. Ook op de kinderafdeling, met een aparte neonatologie-afdeling. Hier staan 32 bedden en couveuses in babykamers, steriele boxen of zalen klaar om baby’s en kinderen van 0 tot 18 jaar op te vangen.

‘Out of service’

Die kinderafdeling werd geconfronteerd met een aantal uitdagingen tegelijkertijd,  zo blikt Angelique Kroeze terug: “Zowel het Verpleeg Oproep Systeem (VOS) — waarmee patiënten assistentie, service of reanimatie kunnen inroepen — als het verouderde monitoringsysteem bleken plots buiten dienst. Daardoor was er geen bewaking van de patiëntjes mogelijk. Om die situatie op korte termijn op te lossen, kozen we voor een nieuw Medisch Alarm Systeem (MAS) van CLB en voor nieuwe patiëntbewakingsmonitoren van Dräger. Via verbindingen tussen de Dräger gateway en de mobiele devices van het dienstdoende zorgpersoneel stroomden alle alarmen al gauw weer door.”

Al snel kwam er een nieuw probleem om de hoek kijken: alarmmoeheid. De technologie van de nieuwe monitoren bleek namelijk geavanceerder en gevoeliger dan voorheen, waardoor medewerkers volledig overspoeld werden met alarmsignalen: “De kleinste patiënten veroorzaken de meeste alarmen van patiëntbewakingsmonitoren, omdat ze aan kabels of ECG-plakkers plukken. Bovendien bewegen baby’s voortdurend – of huilen ze veel en maken lawaai – waarmee ze alarmen triggeren. Doordat babyhuidjes vaak vettig zijn, laten de ECG-afleidingen eerder los. Dat zorgt voor onleesbare resultaten of storingen in het VF-beeld (hartritmestoornis), waardoor er een vals alarm optreedt.”

Als je die stroom aan signalen volledig doorstuurt naar de verpleegkundigen, krijg je een overload aan irrelevante alarmen. “Via de koppeling stroomden er dagelijks 1.798 alarmen vanuit de patiëntbewakingsmonitoren naar het zorgpersoneel. Dat aantal kan niemand verwerkt krijgen. Tegelijk zorgden die alarmen ook voor enorme lawaaihinder bij de bedden van de patiënten. En dat bemoeilijkte het herstel, aangezien kleine kinderen vooral rust nodig hebben.”

Van one way naar gateway

De lawine aan alarmen leidde tot moedeloosheid bij heel het team. Daarom vroeg Angelique om hulp bij een leverancier: “Itemedical had ons vroeger al ondersteund in de IC’s en OK met medische IT oplossingen. Zo implementeerden ze MetaVision (als Patiënt Data Management Systeem) en MediScore-software (om bijvoorbeeld ligdagen en verrichtingen op de Intensive Care te analyseren). Om de alarmmoeheid aan te pakken, bleek de MediScore Medical Device Data Gateway (MDDG) de remedie.”

“De MDDG is gebaseerd op een ‘routebenadering’“, zo legt Angelique dit uit aan haar team. Daarbij ga je ervan uit dat elk alarm een optimale route volgt: “De gateway verzamelt alle data van de medische apparatuur. Zo worden die gegevens beschikbaar voor de applicaties en analyse in de dashboards van MediScore Analytics. Op basis hiervan kan de MDDG alarmdata vertragen of verrijken. Een hoog prioriteit alarm gaat over de kortste en snelste weg direct naar je smartphone. Bij een alarm van lage prioriteit gaat het signaal over de snelweg, via een rotonde, om vervolgens nog een extra rondje te maken en dan pas verder (of terug) te gaan. Op die manier gaan alleen de relevante signalen naar de mobiele devices. Zo is de patiëntveiligheid gegarandeerd, terwijl we alarmmoeheid voorkomen.”

Multidisciplinair succes

Na een voorbereiding van een jaar ging de oplossing in de zomer van 2021 live op de kinderafdeling. Het geluidsniveau dook snel omlaag. Meer nog, er klinkt nu totaal geen geluid meer rond het bed van de patiëntjes. Want de alarmen komen alleen op de Centraal Post en de mobiele devices van de verpleegkundigen binnen. Uit de laatste analyse blijkt dat er nu 599 alarmen per dag zijn: een reductie van ruim 66%. Daardoor keerde de rust op de afdeling terug.

Dat succes had vele vaders (en moeders): “De oplossing is het resultaat van goede samenwerking tussen verpleegkundigen, een kinderarts, een klinisch fysicus, de ICT, de medische technici, de applicatiebeheerders en de experts van itemedical”, geeft Angelique mee. “Een multidisciplinair team is nodig, omdat een medisch alarmeringssysteem impact heeft op alle schakels in de keten. Daarbij zorgde itemedical voor korte overleglijnen – zelfs ‘s nachts als dat nodig was – en aangepaste opleidingen.”

Resultaten meteen duidelijk

Na de live-gang volgde er regelmatig een follow-up, om de alarmdata te analyseren, het inzicht te vergroten en het systeem te verfijnen.

“Met gedetailleerde rapportage van itemedical over onze alarmdata kan je trends inschatten en het werkproces aanpassen. Als er bijvoorbeeld veel artefacten opduiken, is het mogelijk nodig om voor andere ECG-plakkers te kiezen. Maar je kan ook naar het reactievermogen van het zorgpersoneel kijken en meten. Als een verpleegkundige zelf niet meteen naar een baby kan, gaat het signaal naar een buddy. Maar hoe reageert die daarop? Is het duidelijk dat er niemand bij de baby is of is de buddy het alarm gewoon vergeten uit te zetten?

Een Medisch Alarmcoach van itemedical kan met gebruiksklare adviezen het werkproces verder optimaliseren. Deze Alarmcoach ondersteunt de verpleegkundigen op de werkvloer. “Over de inzet hiervan, denken we nog na. Een Alarmcoach kan onze zorgmedewerkers opleiden en via het ‘train-de-trainer’-principe verder intern opleiden. Zo groeit de kennis op de afdeling en het draagvlak om bewust met alarmen om te gaan. Dat zorgt voor tevreden verpleegkundigen.”

Delen:

Voorkom alarmmoeheid op jouw kinderafdeling