Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Medische alarmfiltering

Medische alarmfiltering
Snellere respons op kritische alarmen

Itemedical claimt dat door het uitfilteren van irrelevante alarmen, de responstijd op kritische alarmen wordt gereduceerd. Na onderzoek bij diverse ziekenhuizen, zien we dat het aantal alarmen tot wel 89%* gereduceerd kan worden.

Door irrelevante alarmen op veilige en betrouwbare wijze eruit te filteren, reduceren we het aantal gedistribueerde alarmen. Daardoor verbetert de respons op kritische alarmen. Dit kan bijdragen aan het reduceren van de werkdruk van jouw zorgmedewerkers, alarmmoeheid voorkomen en daarmee alarmveiligheid verbeteren.

Hoe pakt itemedical dit aan?

Om een goed en realistisch beeld te krijgen van jouw devices en hun alarmen, maken we gebruik van onze klasse IIb (CE 0344) gecertificeerde MediScore Medical Device Data Gateway (MDDG) software. MediScore MDDG is merkonafhankelijk en leest het volledige protocol van het medical device uit: alarmen, settings en vitals.

Door het inzetten van een MediScore baseline-meting kunnen we jou helpen om in de eerste plaats een goed inzicht te krijgen in de alarmen op jouw IC-afdeling. Hierbij maken we inzichtelijk hoe de werkdruk van jouw zorgprofessionals significant gereduceerd kan worden.

Bekijk dit praktijkvoorbeeld

In het onderstaand overzicht zie je een significante alarmfiltering, zoals gerealiseerd door Itémedical bij een middelgroot ziekenhuis. Behalve een significante filtering van het aantal alarmen, levert dit ook een significant snellere respons op voor de echt kritische alarmen.

*Bij de baseline-meting (startsituatie, blauw) versus Mediscore MDDG elementaire filtering (oranje) en daarnaast de MediScore MDDG met (intentional) delays (rood).

Andere potentiële voordelen

  • Lagere werkdruk
  • Weten wanneer een alarm relevant is
  • Minder risico op alarmmoeheid en verhoging alarmveiligheid
  • Stillere ICU-omgeving
  • Healing environment voor patiënt en zorgprofessional

Meer rust op jouw afdeling door minder alarmen?