Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Mail Disclaimer

Mail Disclaimer

Disclaimer e-mail

N.B: identificeerbare patiënten informatie/persoonsgegevens worden beschermd onder de wet en mag niet worden gedeeld of gecommuniceerd met onbevoegden. Gelieve GEEN beschermde patiënten informatie verzenden of te delen met Itémedical (zoals identificeerbare screenshots, patiëntgegevens, etc.) via deze weg.

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als je dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt je verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Itémedical sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Itémedical garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Disclaimer email (English)

Please note that identifiable health information is protected under law and should not be shared or communicated with unauthorized parties. Kindly DO NOT send or share with Itémedical any protected health information (such as identified screenshots, patient details, etc.) over this system

This message (including any attachments) may contain confidential information. If you have received it by mistake, please notify the sender by return email and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.

Itémedical rejects any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in this message, as well as for damages resulting from this email message. Itémedical cannot guarantee that the message received by you has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programmes used to transmit messages and viruses.