Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Privacybeleid - Itémedical

Privacybeleid

Home » Privacybeleid

Privacyverklaring

Jouw privacy en die van de patiënten binnen jouw instelling zijn belangrijk voor Itémedical. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke data Itémedical verwerkt en met welk doel.

Waar worden jouw persoonlijke gegevens voor gebruikt

  • Klantgegevens worden opgeslagen en geraadpleegd ten behoeve van het voeren van correspondentie met jou;
  • Het doen van gerichte aanbiedingen (offertes) van de producten en diensten van Itémedical;
  • Het leveren van goederen op basis van een overeenkomst;
  • Ter ondersteuning van producten of diensten die je van ons hebt afgenomen.

Onder klantgegevens wordt verstaan

  • Naam contact
  • NAW-gegevens rechtspersonen
  • Werk e-mailadres/telefoonnummer

Sollicitatie

Indien je hebt gesolliciteerd, worden jouw persoonlijke gegevens gebruikt ten behoeve van het afhandelen van de sollicitatie. Wanneer een procedure is afgerond worden alleen dan persoonlijke gegevens bewaard als daartoe door jou toestemming voor is gegeven.

Delen van persoonlijke data

De administratie van persoonlijke data wordt alleen dan met een andere partij gedeeld als daar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten waarin jouw privacy op gelijke wijze is gewaarborgd als bij Itémedical, of wanneer dit op grond van een wettelijke basis is vereist. Itémedical zal alleen gegevens delen met een derde partij wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Itémedical aan jou.

Patiëntgegevens

Patiëntgegevens kunnen op basis van de verwerkersovereenkomst met onze klanten worden ingezien, maar worden nooit herleidbaar opgeslagen of anderzijds verwerkt. Itémedical gaat als rechtspersoon een geheimhoudingsverplichting aan met alle klanten.

Uw keuzemogelijkheid

Je hebt te allen tijden het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te verwijderen.