Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Privacybeleid

Privacybeleid

Jouw privacy en die van de patiënten binnen jouw instelling zijn belangrijk voor itemedical. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke data itemedical verwerkt en met welk doel.

Waar gebruikt itemedical jouw persoonlijke gegevens voor?

  • De opslag en raadpleging van klantgegevens ten behoeve van het voeren van correspondentie met jou;
  • Het doen van gerichte aanbiedingen (offertes) van de oplossingen en diensten van itemedical;
  • Het leveren van goederen op basis van een overeenkomst;
  • Ter ondersteuning van oplossingen of diensten die je van ons hebt afgenomen.

Onder klantgegevens verstaan we:

  • Naam contact
  • NAW-gegevens rechtspersonen
  • Werk e-mailadres/telefoonnummer

Sollicitatie

Indien je hebt gesolliciteerd, gebruikt itemedical jouw persoonlijke gegevens ten behoeve van het afhandelen van de sollicitatie. Wanneer een procedure is afgerond, dan bewaren we alleen jouw persoonlijke gegevens als jij daartoe toestemming hebt gegeven.

Delen van persoonlijke data

De administratie van persoonlijke data wordt alleen dan met een andere partij gedeeld als daar een verwerkersovereenkomst mee is afgesloten waarin jouw privacy op gelijke wijze is gewaarborgd als bij itemedical, of wanneer dit op grond van een wettelijke basis is vereist. itemedical deelt alleen gegevens met een derde partij wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van itemedical aan jou.

Patiëntgegevens

Patiëntgegevens kunnen op basis van de verwerkersovereenkomst met onze klanten worden ingezien, maar worden nooit herleidbaar opgeslagen of anderzijds verwerkt. itemedical gaat als rechtspersoon een geheimhoudingsverplichting aan met alle klanten.

Uw keuzemogelijkheid

Je hebt te allen tijden het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te verwijderen.