Angela Driesen

Angela Driesen

Marketing Coördinator

+31 850 49 47 67

a.driesen@itemedical.nl

Marketing Coördinator bij Itémedical. Organiseert inhoud en aanpak van onze communicatiekanalen. Richt zich op potentiële, nieuwe en bestaande klanten. Ontwikkelt samen met het Sales Team congressen, symposia, webinars en de Itémedical-dag.

Contactgegevens opslaan