22 juni 2023

De NICU, kinder IC, Pelikaan en afdeling Leeuw (onderdeel van het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen) van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (Het WKZ) zijn nu ook over op MetaVision 6. De livegang op de volwassenen IC van het UMC Utrecht vond eerder dit jaar plaats.

Door deze overgang maken beide ziekenhuizen maximaal gebruik van de flexibiliteit die MetaVision 6 biedt. Zowel op het gebied van maatwerk als scripting. Na een intensieve voorbereidingsperiode creëerden beide ziekenhuizen een Patiënt Data Management Systeem (PDMS) dat naadloos aansluit op hun manier van werken op de verschillende zorgafdelingen. Zo is de patiënten informatie op één centrale database toegankelijk en krijgt de zorgprofessional snel en automatisch de juiste input. Dit verbetert de patiëntveiligheid.

Daarnaast bevat MetaVision 6 de nieuwste technologie voor een geavanceerd elektronisch medicatiebeheer. Deze toepassing vergroot de medicatieveiligheid. Zeker als het gaat om kritieke patiënten op deze afdelingen in Utrecht, omdat ze vaak veel medicatie tegelijk ontvangen en er veel medicatie-veranderingen zijn. Dit PDMS ondersteunt nu de zorgprofessionals bij de monitoring van het medicatievoorschrijfbeleid voor deze patiënten.
Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking.

Delen:

Ontdek de meerwaarde van MetaVision voor jouw kritische zorgomgeving