26 augustus 2022

Door de implementatie van dit project, het gebruik van alarmfiltering, het verzenden van alarmen naar smartphones en het opleiden van zorgverleners op basis van de alarmstatistieken van de afdeling, kunnen we enerzijds de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg verbeteren en anderzijds de omgeving verbeteren en het werk van zorgverleners vergemakkelijken

Marie Leterme en Stefaan Verstraete, Hoofdverpleegkundigen, ICU Kliniek Sint-Jan, Brussel

Felicitaties voor Kliniek Sint-Jan: het Medisch Alarm Systeem (MAS) van CLB en itemedical is live. Op de locatie Kruidtuin in hartje Brussel draagt deze alarmoplossing bij aan een stillere en veilige zorgomgeving. Zo kan de patiënt optimaal herstellen en de verpleegkundige zich focussen op de patiëntenzorg.

Elke 120 seconde een alarm

Het zorgteam kreeg inzicht in de alarmdata van hun Intensieve Zorgen (IZ) afdeling na een baseline meting. Zij stonden versteld van het aantal geproduceerde medische alarmen afkomstig van de apparatuur rondom het bed van de patiënt. Gemiddeld ging er elke 120 seconde een alarm af.

Op basis van deze alarmsituatie werkten verpleegkundigen, artsen en medisch technici nauw samen met de alarmcoach van itemedical. Het doel? Een verdere vermindering van alarmen aan het bed. Door slimmer om te gaan met alarmgrenzen, settings van apparatuur en werkwijze op de afdeling. Dat zorgt voor kennis op de afdeling en draagvlak om bewust met alarmen om te gaan. Daardoor behouden de verpleegkundigen de focus op wat er echt toe doet: het redden van patiënten levens.

Patiëntveilige alarmoplossing

Waarom koos Kliniek Sint-Jan voor deze patiëntveilige alarmoplossing? Marie Leterme en Stefaan Verstraete, Hoofdverpleegkundigen van de Intensive Care Unit, lichten hun keuze toe. Het ‘Silent Room’-project en het gebruik van het MDDG-systeem van itemedical zijn door onze ICU gekozen om tegemoet te komen aan de architectuur van de vernieuwde ICU en de nadelige gevolgen van lawaai voor patiënten en verzorgers. Door de implementatie van dit project, het gebruik van alarmfiltering, het verzenden van alarmen naar smartphones en het opleiden van zorgverleners op basis van de alarmstatistieken van de afdeling, kunnen we enerzijds de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg verbeteren en anderzijds de omgeving verbeteren en het werk van zorgverleners vergemakkelijken.

Delen:

Staan veiligheid van patiënt en zorgverlener hoog op jouw agenda?