Blootstelling aan grote hoeveelheden klinische alarmen van apparaten in een kritische zorgomgeving kan leiden tot alarmmoeheid. Een mogelijk gevolg is het missen van een kritisch alarm, of een vertraagde respons. Dit kan uitlopen op een ernstig ongewenst voorval.

Alarmmoeheid en alarmveiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe kan alarmveiligheid worden verbeterd? En hoe wordt dit objectief gemeten?

Lees meer hierover op MT-Integraal! Klik hier voor het complete artikel.

Delen: