5 december 2023

Waar zorg voor mensen met een beperking centraal staat

📷Foto Zorglandgoed Bloemfonteijn J.C. van Kessel

Net zoals de medewerkers van itemedical zich gedreven en gepassioneerd inzetten voor de zorg, zo doen Rian en Monique Verwoert, samen met hun team, dat ook voor hun bewoners. In 2015 richtten zij een eigen woon- en zorgvoorziening, Bloemfonteijn, op in Heesselt (Gelderland), vanuit de zoektocht naar een geschikte woonplek voor hun dochter Sherilyn, die ernstig meervoudig gehandicapt is. Hun wens is om de bewoners het warme gevoel van thuis te geven, net zoals ze bij hun dochter doen. Daarom biedt Bloemfonteijn zorg én woonruimte aan 40 bewoners met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Door hun nauwe samenwerking met medici en ziekenhuizen kunnen zij de zorg voor deze kwetsbare doelgroep op een hoog niveau houden.

Een uit de hand gelopen ouderproject

Bij de geboorte van Sherilyn in 2000 wisten Rian en Monique al dat er zware jaren aankwamen. Er werd bij hun dochter een zeldzame medische aandoening geconstateerd die betrekking heeft op het onderste deel van de wervelkolom. Al vrij snel zochten zij een plek die de nodige zorg kon bieden, het liefst in een warme en huiselijke omgeving. Na de zoveelste teleurstelling besloten ze het heft in eigen handen te nemen. Ze zochten én vonden de plek waar hun dochter kon opgroeien: in hun eigen huis. In 2014 richtten ze Bloemfonteijn op, geïnspireerd op het gelijknamige Zuid-Afrikaanse gebied, en startten op 1 januari 2015 als zorginstelling, meteen met 24 bewoners en 40 medewerkers.

Het zorglandgoed is uniek, omdat het is bedacht door ouders en zo groeide tot een groter initiatief. Voor iedere bewoner voelt het als thuis, met ruime, warme kamers, eigen speelgoed en een persoonlijke inrichting. Uitgangspunt is de filosofie van een moeder en vader die het beste voor hun kind willen.

Breed scala aan bewoners en zorggroepen

Het zorglandgoed breidde ondertussen uit naar 3 locaties en telt 40 vaste bewoners, 20 plaatsen voor dagbesteding en 125 medewerkers. Dat zijn gemiddeld 3 begeleiders op 8 of 9 bewoners. De kindergroep heeft zelfs één-op-één begeleiding. Van deze groep is de jongste 3 jaar en Sherilyn de oudste. De oudste bewoner van het zorgcomplex is 54 jaar. De indeling van de bewoners is niet naar leeftijd, maar eerder volgens de groepsdynamiek en individuele behoeften. Daarom werkt het zorgteam met 5 kleuren:

 • Groep blauw: mensen met diverse beperkingen. Hoewel de dynamiek binnen deze groep verschillend is, kunnen de bewoners goed met elkaar overweg.
 • Groep groen: de mediorengroep voor bewoners van dertig jaar en ouder. Dit is een rustige en prikkelarme groep.
 • Groep oranje: de actieve kindergroep met dagelijks veel prikkels, sensaties en intensieve medische zorg.
 • Groep Geel: een rustige groep, de bewoners vragen intensieve begeleiding.
 • Groep Paars: de bewoners hebben een bepaalde mate van zelfstandigheid. 

Unieke zorgbenadering: persoonlijk en levenslang

Omdat de meesten levenslang bij de instelling verblijven, is het intakeproces bij Bloemfonteijn erg uitgebreid. Daarmee bewaken ze de kwaliteit van de leefgroepen en voelt iedere bewoner zich comfortabel in zijn groep. De medewerkers beschouwen hen bijna als hun eigen kinderen. Ze zien ze opgroeien en een heel proces doormaken. Ouders kennen hun kinderen het beste door hun jarenlange ervaringen. De uitdaging is om deze ervaringen snel over te nemen en gedragingen te herkennen. Want de taal van de kinderen laat zich niet zo maar lezen. Ieder kind is uniek en dat geldt ook voor het ziektebeeld. Ouders laten vaak weten dat het bij Bloemfonteijn aanvoelt als een veilig thuis.

Slimme technologie voor veilige zorg

Met deze extra aandacht en toewijding streven Rian en Monique naar een veilige en geborgen omgeving. Hierbij zetten ze in op innovatieve zorgtechnologie waaraan ook itemedical bijdroeg. Zo zijn de kamers voorzien van diverse soorten alarmmeldpunten:

 • Bewegingsmelder: bij nachtstand detecteert deze sensor iedere beweging.
 • Noodknoppen: bij een epileptische aanval, kan de verzorging extra hulp inschakelen. Ook wanneer een medewerker zelf in de problemen komt, kan je via de knop hulp oproepen.
 • Crash car: bijna dagelijks heeft één van de bewoners een epileptische aanval. De urgente behoefte aan een bewakingsmonitor kwam hierbij in beeld. Dit resulteerde in de samenwerking met Itémedical, waarbij itemedical een patiëntbewakingsmonitor van Spacelabs Healthcare leverde. Deze monitor plaatste het zorgteam op een medische trolley – de crash car – en voor de monitoring van de bewoners koppelen zij hier sensoren aan voor het meten van de bloeddruk, hartslag, zuurstofsaturatie en ademfrequentie. In een noodsituatie weten buitenstaanders vaak niet hoe ze met een bewoner met een beperking moeten omgaan. Om echt te begrijpen dat er iets mis is, ben je dagelijks met hen bezig. De externe medische hulp haalt alle cruciale informatie uit de monitor in een voor hen begrijpbare taal. Uitingen en kreten van bewoners kan een arts niet interpreteren, maar vitale parameters wel. Het bezit van zo’n patiëntbewakingsmonitor is een meerwaarde in dit soort situaties.
Crash Car met Spacelabs Healthcare monitor
 • Camerabewaking: de ouders hebben inspraak in het gebruik van camerabewaking. Naast de camera is er ook geluidsalarmering. Doordat bewoners zich niet kunnen uiten, is het interpreteren van visuele en auditieve signalen een belangrijk hulpmiddel om hen te kunnen helpen.
 • Epilepsie-mat: detecteert tijdens de slaap alle ongewone bewegingen.
 • Night watch: sensor aan de armen of benen die bewegingen en trillingen detecteert.
 • Saturatie-bewaking: sensor die o.a. de hartslag in de gaten houdt. Veranderingen in hartslag kunnen immers wijzen op een epileptische aanval.

Het centrale monitoringssysteem registreert alle meldingen van deze alarmtoestellen en stuurt deze ook door naar de smartphones van de medewerkers. Iedere hulpverlener weet dankzij lokalisatie, en een goede kennis van het grondplan, precies waar ze moeten zijn in geval van nood. Bloemfonteijn is haar tijd ver vooruit met de inzet van innovatieve technologie zoals blijkt uit de vele complimenten van hulpdiensten. Door het verstrekken van de juiste data, kan het team snel reageren op de gezondheidstoestand van hun bewoners en hen langer ‘thuis’ houden.  

De zorgfilosofie van Bloemfonteijn: investeren in zorg en lokale betrokkenheid

Aangezien Bloemfonteijn een particulier zorginstelling is, beslissen Rian en Monique zelf waar de investeringen naartoe gaan. Door de overheadkosten zo laag mogelijk te houden, kunnen ze meer middelen besteden aan de zorg. Externe fondsenwerving zoals het Oranjefonds en via het bedrijfsleven gaat naar projecten die niet direct zorg gerelateerd zijn zoals snoezelruimtes, een bus of een paardenverblijf. Itemedical ondersteunt ‘haar Betuwse buren’ met expertise en een patiëntbewakingsmonitor. Daarnaast investeerde Bloemfonteijn onlangs in een zwembad, omdat water de bewoners een gevoel van vrijheid geeft en hen stimuleert tot beweging.

Naast het zwembad en het paardenverblijf, helpen de bewoners mee op de kinderboerderij. Of spelen ze met de buurtbewoners in de speeltuin en dagen hen uit bij lokale dorpsactiviteiten. Gewoon lekker alledaags… zoals thuis.

Kom gerust langs bij onze buren in deze mooie oase met oog voor zorg. Rian vult aan: “Om een bakkie te doen, te genieten van de natuur en de zelf gebakken appeltaart die je iedere keer weer verrast.”

Delen:

Heb je een idee hoe we samen de zorgkwaliteit kunnen verbeteren?