Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Medicatie management - Itémedical Itémedical

Medicatie management

Home » Medicatie management

MediScore Medicatie Interactie Module (MediScore MIM)

Intensive Care (IC) patiënten hebben een verhoogd risico op medicatie-interacties, omdat ze vaak veel medicatie tegelijk ontvangen en er veel veranderingen in medicatie zijn. Op een IC-afdeling zijn ongeveer 16% van alle adverse drug events (ADEs) veroorzaakt door een medicatie-interactie (Krähenbühl-Melcher et al., 2007Reis & Cassiani, 2011).

Lees meer

Maatregelen

Al in 2011 rapporteerde het CBO voor een aantal ziekenhuizen een reductie van 80% van het aantal medicatiefouten bij spoedopnamen van patiënten van 65 jaar of ouder door het invoeren van een standaard medicatieverificatie-protocol. Sinds 1 januari 2014 geldt de richtlijn Elektronisch voorschrijven, met als doel het medicatievoorschrijfbeleid te verbeteren.

MediScore MIM: de volgende stap naar medicatieveiligheid

Met medicatiebewakingssystemen, zoals MediScore MIM, kunnen zorgprofessionals ondersteund worden bij het veilig voorschrijven van geneesmiddelen. Deze module controleert de medicatie die wordt voorgeschreven in MetaVision op dubbelmedicaties en medicatie-interacties op basis van de G-Standaard. MetaVision is het gespecialiseerde Patiënt Data Management Systeem (PDMS) voor de kritische zorgafdelingen.

De klassieke medicatiebewaking op interacties in de G-Standaard is vervallen per 1 november 2020. De G-Standaard bevat alleen nog interactiebewaking op basis van Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). In deze nieuwe MFB’s kunnen meerdere patiëntkenmerken, zoals leeftijd en labwaarden, worden betrokken in de medicatiebewaking. Een doel van de MFB’s is het verminderen van het aantal niet-relevante medicatie-interactie meldingen. Ze ondersteunen de voorschrijver, maar vervangen diens professionele inschatting niet. MediScore MIM 2.0 haalt interactie-informatie uit de nieuwe MFB’s.

De G-standaard bevat alle in Nederland bekende medicatie en de daarbij horende interacties. Omdat de G-Standaard is bedoeld voor de hele gezondheidszorg, is niet elke interactiemelding relevant op een intensive care. Daarom zijn te tonen interactiemeldingen instelbaar per afdeling.

Real-time monitoring medicatie beleid

Door real-time het medicatievoorschrijfbeleid te monitoren en adviezen te presenteren conform de G-standaard, wordt de zorgprofessional optimaal ondersteund bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit verhoogt de patiëntveiligheid. MediScore MIM zorgt tevens voor inzicht achteraf in medicatie-interacties op patiëntniveau, op voorschrijversniveau en afdelingsniveau. Bovendien kan het uitschakelen van irrelevante meldingen bijdragen aan het voorkomen van alert fatigue (Kane-Gill et al., 2017).

MediScore MIM werd recentelijk gebruikt voor het verzamelen van data voor de SIMPLIFY-studie (Bakker et al., 2019). Deze studie onderzocht de beste set van berichten en waarschuwingen binnen een aantal IC units in Nederland. Een lijst van klinisch relevante medicatie-interacties werd vastgesteld door een panel van intensivisten en ziekenhuisapothekers (Bakker et al., 2020). In een grote multicenter retrospectieve studie werd onderzocht welke van deze klinisch relevante medicatie-interacties het vaakst voorkomen binnen 13 IC units in Nederland (Bakker et al., 2021). Ongeveer de helft van de potentiële medicatie-interacties bleek daadwerkelijk klinisch relevant binnen een IC. Deze bevindingen bevestigen dat het essentieel is om medicatiebewakingssystemen, zoals MediScore MIM, goed te configureren om het aantal irrelevante meldingen te verminderen en alert fatigue te voorkomen.

MediScore MIM = Medical device klasse IIa

De rol van medical devices in de zorg is essentieel, waaronder medische software-oplossingen. Veiligheid staat daarbij voorop. Daarom is MediScore MIM als medical device klasse IIa gecertificeerd door DEKRA.

Wanneer je MediScore MIM gebruikt in combinatie met MetaVision, voldoe je aan de richtlijnen voor medicatie-interactie- en dubbelmedicatiebewaking.


Referenties

Bakker, Tinka, Ameen Abu-Hanna, Dave A. Dongelmans, Wytze J. Vermeijden, Rob J. Bosman, Dylan W. de Lange, and others. (2021). Clinically Relevant Potential Drug-Drug Interactions in Intensive Care Patients: A Large Retrospective Observational Multicenter Study. Journal of Critical Care, 62, 124–30.

Bakker, Tinka, Klopotowska, J. E., de Keizer, N. F., van Marum, R., van der Sijs, H., de Lange, D. W., de Jonge, E., Abu-Hanna, A., & Dongelmans, D. A. (2020). Improving medication safety in the Intensive Care by identifying relevant drug-drug interactions – Results of a multicenter Delphi study. Journal of Critical Care, 57, 134–140.

Bakker, T., Klopotowska, J. E., Eslami, S., De Lange, D. W., Van Marum, R., Van Der Sijs, H., De Jonge, E., Dongelmans, D. A., De Keizer, N. F., & Abu-Hanna, A. (2019). The effect of ICU-tailored drug-drug interaction alerts on medication prescribing and monitoring: Protocol for a cluster randomized stepped-wedge trial. BMC Medical Informatics and Decision Making, 19(1), 1–10.

Kane-Gill, S. L., O’Connor, M. F., Rothschild, J. M., Selby, N. M., McLean, B., Bonafide, C. P., Cvach, M. M., Hu, X., Konkani, A., Pelter, M. M., & Winters, B. D. (2017). Technologic Distractions (Part 1): Summary of Approaches to Manage Alert Quantity With Intent to Reduce Alert Fatigue and Suggestions for Alert Fatigue Metrics. Critical Care Medicine, 45(9), 1481–1488.

Krähenbühl-Melcher, A., Schlienger, R., Lampert, M., Haschke, M., Drewe, J., & Krähenbühl, S. (2007). Drug-related problems in hospitals: a review of the recent literature. Drug Safety, 30(5), 379–407. https://doi.org/10.2165/00002018-200730050-00003

Reis, A. M. M., & Cassiani, S. H. D. B. (2011). Adverse drug events in an intensive care unit of a university hospital. European Journal of Clinical Pharmacology, 67(6), 625–632.

Meer weten wat MediScore MIM voor jouw zorgomgeving kan betekenen?