Javascript is uitgeschakeld in de browser waardoor de website niet goed kan functioneren.
Schakel javascript in om deze website juist te kunnen gebruiken.
Klinisch onderzoek en Itémedical - Itémedical Itémedical

Klinisch onderzoek en Itémedical

Home » Klinisch onderzoek en Itémedical

Als Itémedical leveren we graag een bijdrage aan klinisch onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg van patiënten. Dit doen we via diverse medische software oplossingen en diensten. We verwachten in de toekomst dat klinisch onderzoek een toenemend belang krijgt. Lees hieronder verder over onze rol bij een aantal actuele onderzoeksthema’s, waaronder alarmveiligheid, kwaliteit en werklast.

Lees meer


Alarmveiligheid

Blootstelling aan grote hoeveelheden klinische alarmen van apparaten in een kritische zorgomgeving kan leiden tot alarmmoeheid. Een mogelijk gevolg is het missen van een kritisch alarm, of een vertraagde respons op een kritisch alarm.

MediScore Medical Device Data Gateway (MediScore MDDG) geeft niet alleen inzicht in het aantal en het type alarmen op de afdeling, maar ook in alarmduur. Het systeem biedt flexibele rapportages, evenals patiëntdashboards en afdelingsdashboards, waarmee het aantal klinisch irrelevante alarmen gereduceerd kan worden, met coaching vanuit Itémedical. Tegelijkertijd verbetert de veiligheid, door een snellere reactie op een echt kritisch alarm.

Voor klinische studies en referenties over alarmveiligheid, klik hier.


Kwaliteit en werklast

De Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) verzamelt in Nederland een Minimale Data Set (MDS) met belangrijke gegevens over IC-opnames, o.a. in de vorm van een benchmark. Deze gegevens dienen enerzijds voor kwaliteitsbewaking en -verbetering van de gezondheidszorg, anderzijds voor wetenschappelijke doeleinden.

Naast de MDS, zijn er andere gegevens die NICE verzamelt, zoals:

  • capaciteitsregistratie, die de verpleegkundige werklast inzichtelijk maakt, waaronder Nursing Activity Score (NAS) en Zorgzwaarte,
  • actiegerichte indicatoren over pijn, om verbeteracties te starten en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren, en recentelijk COVID-19 IC-patiëntinformatie, om inzicht te krijgen in de patiëntpopulatie en IC-bezetting.

Vergelijkbaar verzamelt Epimed gegevens over patiëntveiligheid en infectiecontrole, eveneens voor benchmarking, onder meer in België. MediScore ICU en Analytics bevatten hiervoor specifieke exportfuncties.

Klik hier voor meer referenties over kwaliteit en werklast.


Behandelingsoptimalisatie COVID-19

Een consortium doet onderzoek naar de optimale behandeling van COVID-19. Het consortium omvat de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), Stichting NICE en zowel artsen als onderzoekers van Amsterdam UMC en Maastricht UMC+.

Klik hier voor een klinische referentie.


Medicatieveiligheid

Intensive Care patiënten hebben een verhoogd risico op medicatie-interacties, omdat ze vaak veel medicatie tegelijk ontvangen en er veel veranderingen in medicatie zijn.

Met medicatiebewakingssystemen, zoals MediScore MIM, kunnen artsen ondersteund worden bij het veilig voorschrijven van geneesmiddelen. De arts krijgt een waarschuwing bij een mogelijke medicatie-interactie en/of dubbelmedicatie.

Klik hier voor klinische studies en referenties over dit thema.


Incidentieonderzoek Lijnen-Sepsis RIVM

Het PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES)-netwerk, onderdeel van het RIVM, monitort de ziekenhuizen op het optreden van ziekenhuisinfecties. Met behulp van de MediScore-module Lijnen-Sepsis kan een ziekenhuis de gegevens over centrale lijnen registeren. Deze gegevens kunnen doorgestuurd worden naar PREZIES, voor inzicht in de frequentie van ziekenhuisinfecties.

Voor relevante referenties, klik hier.


IC Nazorg / Post-Intensive Care Syndroom (PICS)

De revalidatie na een IC-opname kan enige tijd duren. Patiënten kunnen verschillende lichamelijke en geestelijke klachten ontwikkelen, die samen het Post Intensive Care Syndroom (PICS) vormen, die de herstelperiode kunnen beïnvloeden. Goede informatie en adequate zorg kunnen deze klachten helpen te verminderen. Met behulp van MediScore ICU Nazorg kan een traject gestart worden na ontslag, waarin door middel van een aantal vragenlijsten en polibezoeken het herstel van de patiënt kan worden vervolgd.

Lees meer over relevante referenties en klik hier.


Relevante referenties van bovengenoemde thema’s?

Lees meer 


Delen:

Meer weten? Of heeft u een idee voor een studie?