Met de komst van Elena Pronk-Kamburova, heeft Itémedical een Medical Data Scientist in huis die objectieve metingen toelicht over de alarmsituatie in jouw ziekenhuis. De resultaten van deze baseline meting geven een realistisch beeld van het aantal alarmen, de alarmcondities en alarmduur per medisch apparaat op jouw kritische zorgafdeling. Meten is weten. Door dit inzicht is reductie van het aantal gedistribueerde alarmen mogelijk. Ook inzicht in jouw alarmsituatie? Laat een baseline meting uitvoeren. Meer informatie? Klik hier.

Delen: